Antykwariat Krzysztof Dydyna

C. Gołębiewski, E. Łuczywek, E. Walicki

Zbiór zadań z mechaniki płynów

Cena: 47 PLN
Wydawnictwo: PWN, Warszawa 1975 r., wydanie I
Ilość stron: 550
Kategoria: Podręczniki akademickie
Stan książki: niewielkie zagięcia w rogach okładki i kart
Oprawa: broszura
Chwilowo brak w ofercie

Spis treści:
Przedmowa
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Część pierwsza. ZADANIA
1.  Ważniejsze cechy fizyczne płynów
1.1.  Masa, gęstość, ciśnienie
1.2.  Ściśliwość i rozszerzalność płynów
1.3.  Lepkość płynów
2.  Hydrostatyka 2.1.  Równowaga cieczy
2.2.  Powierzchnie ekwipotencjalne
2.3.  Parcie eiecży na ścianki płaskie
2.4.  Parcie cieczy na ścianki zakrzywione
2.5.  Pływanie ciał
3.  Jednowymiarowe przepływy płynu doskonałego (C. Gołębiewski)
3.1.  Zastosowanie równania Bernoulliego
3.2.  Przyrządy pomiarowe
3.3.  Przystawki
3.4.  Wypływ cieczy ze zbiorników (czas wypływu)
3.5.  Reakcja strumienia płynu
3.6.  Zasada ilości krętu (moment pędu)
4.  Płaskie przepływy płyną doskonałego (E. Walicki)
4.1.  Potencjał prędkości i funkcja prądu
4.2.  Odwzorowania konforemne
4.3.  Ruch potencjalny płynu
4.4.  Ruch wirowy płynu
4.5.  Opływ ciała płynem
5.  Analityczne rozwiązania równań ruchu (E. Walicki)
5.1.  Ścisłe rozwiązania równań ruchu
5.2.  Przybliżone rozwiązania równań ruchu
6. Przepływy płynu rzeczywistego (C. Gołębiewski)
6.1.  Ruch laminarny i turbulentny
6.2.  Promień hydrauliczny.
6.3.  Podobieństwo dynamiczne przepływów
6.4.  Przepływy przez przewody
6.5.  Przepływy przez przewody rozgałęzione
6.6.  Współpraca przewodu z pompą
6.7.  Uderzenia hydrauliczne w przewodach
7.  Aerodynamika (C. Gołębiewski)
7.1.  Własności aerodynamiczne profilu i płata
7.2.  Obliczanie rozkładu prędkości na profilu Żukowskiego
7.3.  Wyznaczanie funkcji odwzorowującej zewnętrze okręgu na profil o danym kształcie
7.4.  Rozkład cyrkulacji na płacie o skończonym wydłużeniu
7.5.  Przeliczenie współczynników aerodynamicznych dla płatów o skończonym wydłużeniu
8.  Podstawowe wiadomości z dynamiki gazów (E. Łuczywek)
8.1.  Zakres przepływów objętych dynamiką gazów
8.2.  Klasyfikacja przepływów
8.3.  Zależności podstawowe .
9.  Jednoparametrowe, ustalone przepływy gazu (E. Łuczywek)
9.1.  Adiabatyczny izentropowy przepływ gazu
9.2.  Prostopadła fala uderzeniowa
9.3.  Przepływ przez przewodyfz uwzględnieniem oporów tarcia
9.4.  Wypływ gazu ze zbiornika przez przewód z uwzględnieniem oporów tarcia
9.5.  Przepływ gazu podgrzewanego i chłodzonego
10.  Płaskie naddźwiękowe przepływy gazu (E. Łuczywek)
10.1.  Metoda charakterystyk
10.2.  Płaskie nieizentropowe przepływy gazu
11.  Obliczanie własności aerodynamicznych płata z uwzględnieniem ściśliwości powietrza (E. Łuczywek)
11.1.  Teoria liniowa przepływu poddźwiękowego
11.2.  Profil lotniczy w przepływie naddźwiękowym
12.  Jednoparametrowe przepływy nieustalone (E. Łuczywek) .
12.1.  Zastosowanie teorii przepływów nieustalonych
12.2.  Niezmienniki Riemanna
12.3.  Płaszczyzna stanu gazu .
12.4.  Bezwymiarowe współrzędne w płaszczyźnie stanu gazu i w płaszczyźnie ruchu
12.5.  Wykreślne znajdowanie kierunków charakterystyk w płaszczyźnie ruchu oraz linii ruchu
13.  Niektóre przypadki przepływów nieustalonych (E. Łuczywek)
13.1.  Badanie przepływów nieustalonych
13.2.  Przepływ w przewodzie z tłokiem poruszającym się ze znaną prędkością
13.3.  Wypływ z przewodu do obszaru o znanym ciśnieniu
13.4.  Wypływ ze zbiornika o znanym ciśnieniu
13.5. Wypływ ze zbiornika do przewodu przez zawór o zmieniającej się powierzchni   przekroju
13.6.  Przepływ przez przewody rozgałęzione
13.7.  Wypływ ze zbiornika o zmiennym ciśnieniu
13.8.  Przepływy nieustalone przez przewody o zmiennym przekroju
13.9.  Przepływy nieustalone z uwzględnieniem strat przepływu
Część druga. ROZWIĄZANIA ZADAŃ
1.  Ważniejsze cechy fizyczne płynów (E. Walicki)
1.1.  Masa, gęstość, ciśnienie
1.2.  Ściśliwość i rozszerzalność płynów
1.3.  Lepkość płynów
2.  Hydrostaryka (E. Walicki)
2.1.  Równowaga cieczy .
2.2.  Powierzchnie ekwipotencjalne
2.3.  Parcie cieczy na ścianki płaskie
2.4.  Parcie cieczy na ścianki Zakrzywione
2.5.  Pływanie ciał
3.  Jednowymiarowe przepływy płynu doskonałego (C. Gołębiewski)
3.1.  Zastosowanie równania Bernoulliego
3.2.  Przyrządy pomiarowe
3.3.  Przystawki.
3.4.  Wypływ cieczy ze zbiorników (czas wypływu)
3.5.  Reakcja strumienia płynu
3.6.  Zasada ilości krętu (moment pędu)
4.  Płaskie przepływy płynu doskonałego (E. Walicki)
4.1.  Potencjał prędkości i funkcja prądu
4.2.  Odwzorowania konforemne
4.3.  Ruch potencjalny płynu
4.4.  Ruch wirowy płynu
4.5.  Opływ ciała płynem
5.  Analityczne rozwiązania równań ruchu (E. Walicki)
5.1.  Ścisłe rozwiązania równań ruchu
5.2.  Przybliżone rozwiązania równań ruchu
6.  Przepływy płynu rzeczywistego (C. Gołębiewski)
6.1.  Ruch laminarny i turbulentny
6.2.  Promień hydrauliczny
6.3.  Podobieństwo dynamiczne przepływów
6.4.  Przepływy przez przewody
6.5.  Przepływy przez przewody rozgałęzione    .
6.6.  Współpraca przewodu z pompą
6.7.  Uderzenia hydrauliczne w przewodach
7.  Aerodynamika (C. Gołębiewski)
7.2. Obliczanie rozkładu prędkości na profilu Żukowskiego
7.3.  Wyznaczanie funkcji odwzorowującej  Zewnętrze  okręgu na profil o danym kształcie
7.4.  Rozkład cyrkulacji na płacie o skończonym wydłużeniu
7.5.  Przeliczenie współczynników aerodynamicznych dla płatów o skończonym wydłużeniu
8.  Podstawowe wiadomości z dynamiki gazów (E. Łuczywek)
8.3. Zależności nietylkodlamoli podstawowe
9.  Jednoparametrowe ustalone przepływy gazu (E. Łuczywek)
9.1.  Adiabatyczny izentropowy przepływ gazu
9.2.  Prostopadła fala uderzeniowa
9.3.  Przepływ przez przewody z uwzględnieniem oporu tarcia
9.5. Przepływ gazu podgrzewanego i chłodzonego
10.  Płaskie naddźwiękowe przepływy gazu (E. Łuczywek)
10.1.  Metoda charakterystyk
10.2.  Płaskie nieizentropowe przepływy gazu
11.  Obliczanie własności aerodynamicznych płata z uwzględnieniem ściśliwości powietrza (E. Łuczywek)
11.1.  Teoria liniowa przepływu poddźwiękowego .
11.2.  Profil lotniczy w przepływie naddźwiękowym
Tablice i wykresy
« Wróć