Antykwariat Krzysztof Dydyna

Józef Bańka

Ojcze nasz, któryś jest teraz

Cena: 115 PLN
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001 r., wydanie I
Ilość stron: 292
Kategoria: Filozofia, psychologia, socjologia
Stan książki: idealny
Oprawa: broszura lakierowana
ojcze_nasz,_ktorys_jest_teraz100.jpg

Tom I Recentywizm kwantowy
Tom II Zasada antropiczna w filozofii a recentywizm
Od wydawcy:
Tytuł książki nawiązuje do dzieła Augusta Cieszkowskiego, ale nie jest jego kontynuacją. Przedstawiony w niej Absolut nie jest "Ojcem sierot", lecz przede wszystkim "Ojcem bytu".
W dziewięciu rozdziałach, sygnowanych jako kolejne "Idee" (w czym zawarta jest aluzja do tekstów Edmunda Husserla), wyłożone zostały poszczególne sekwencje rozważań. Generalnie przedmiotem pracy jest ocena możliwości zbudowania systemu recentywizmu z perspektywy transcendentalnej. Transcendentalizm autora został zrealizowany w postaci "nadempirycznego podmiotu", który otrzymuje nazwę Nadmonady. Jako pojęcie pomocnicze autor wprowadza "podmiot minimalny", partnerujący tamtemu, a usytuowany w całości, zwanej Unikatem. Na tym tle dopiero autor kreśli rozliczne przejścia i związki między tak pomyślaną minimalną podmiotowością a jej transcendentalnym odpowiednikiem - Nadmonadą.
Tom pierwszy traktuje zaistnienie unikatowego "teraz" jako kwant wzbudzenia pól "przed" i "po". Tom drugi poświęcony jest analizie obserwatora antropicznego, umieszczonego w unikatowym "teraz" wszechświata i pośredniczącego w przejściu z recencjału niemowlęcego, zwanego Unikatem, do recencjału równoległego, zwanego Nadmonadą. Na podstawie tak wyszczególnionych kategorii autor buduje system recentywizmu transcendentalnego, który stanowi novum w dotychczasowych jego dokonaniach naukowych.

Koszyk  Dodaj do koszyka« Wróć