Antykwariat Krzysztof Dydyna

Praca zbiorowa

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej

Cena: 67 PLN
Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1997 r., wydanie I
Ilość stron: 300
Kategoria: Varia
Stan książki: dobry
Oprawa: miękka
Chwilowo brak w ofercie

Seria : Biblioteka Przeglądu Notarialnego.
SPIS TREŚCI:
 Edward Drozd Rozwiązanie umowy przenoszącej własność nieruchomości
 Edward Gniewek Podział gruntu w trybie rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego
 Jacek Górecki Przewłaszczenie na zabezpieczenie towarów [rzeczy]
 Jerzy Jacyszyn Przekazywanie zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe gminom i innym osobom prawnym na tle ustawy i praktyki
 Andrzej Jakubecki ,Jan Mojak Odstąpienie od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
 Marek Kuryłowicz Zasada superficies solo cedit w rozwoju historycznym
 Andrzej Mączyńsk Powstanie odrębnej własności lokali w budynku spółdzielni mieszkaniowej
 Ryszard Mikosz Odpowiednie stosowanie przepisów o własności nieruchomości gruntowej do własności złóż kopalin i innych fragmentów wnętrza ziemi
 Mirosław Nazar Sposoby ustanawiania odrębnej własności lokali na podstawie ustawy z 24.06.1994 r.
 Aleksander Oleszko Kognicja sądu w postępowaniu o wpis w księdze wieczystej na podstawie wniosków zawartych w aktach notarialnych
 Maksymilian Pazdan Bezwarunkowa sprzedaż nieruchomości wbrew umownemu prawu pierwokupu
 Maria Poźniak -Niedzielska, Józef Skąpski Własność lokali - Kilka refleksji na temat ustawy z 1994 r.
 Krystyna Stefańska Darowizna gospodarstwa rolnego na rzecz małoletniego
 Janusz Strzępka Problematyka cywilnoprawna przenoszenia własności gospodarstwa rolnego na następcę
 Adam Szpunar Nabycie nieruchomości na podstawie umowy zlecenia
 Zygmunt Truszkiewicz Uchwała organu osoby prawnej jako przesłanka zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości
 Sylwester Wójcik Realizacja roszczeń z art. 231 Kodeksu cywilnego w drodze umowy
 Andrzej Wróbel Ustawowe przesłanki zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w orzecznictwie sądowym
« Wróć